MŠMT: Vládě předložíme dopracovaný Zákon o podpoře sportu

20.3.2014

Na pražském Chodově proběhl za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka seminář k problematice financování sportu v České republice. Cílem semináře bylo napomoci ekonomům jednotlivých organizací zorientovat se v oblasti financování sportu se zaměřením na problematiku dotací.

Ministr Chládek seznámil přítomné se svými záměry pro tento rok, mezi které patří zachování podpory sportovní činnosti se státního rozpočtu v objemu 3,0 mld. Kč a navržení zvýšení finančních prostředků pro sport. Jak ministr, tak i jeho náměstek pro podporu sportu a mládeže Petr Hulinský mluvili o dopracování a předložení zcela nového návrhu Zákona o podpoře sportu, kde sportu bude zachována identita veřejně prospěšné činnosti. Zákon musí obsahovat konstatování autonomie sportovních organizací, specificitu sportu. Bude definovat organizační strukturu podpory sportu a financování prioritních oblastí sportovní činnosti ze státního rozpočtu. Zákon bude projednán vládou v říjnu tohoto roku.

Na programu semináře byla také prezentace marketingového konceptu Olympijského projektu Soči – Letná. „Byl to velký úspěch pro nás i naše partnery, díky nimž se děti i dospělí na Letné výborně bavili sportem. Ještě jednou jim děkuji za odvahu jít do toho s námi,“ dodal Jiří Kejval, předseda ČOV.

Závěrem byli posluchači seznámeni s dopady změn v daních z příjmu a místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing Libor Varhaník informoval o finančních prostředcích darovaných ČOV ze strany loterních společností. Klíč k dělení loterijních odvodů byl Výkonným výborem ČOV schválen na zasedání 12. března 2014.

„Jsem přesvědčen, že vznikl spravedlivý systém. Je důležité, že se na něm sportovní prostředí shodlo. Peníze jsou určeny hlavně dětem a mládeži, kde jsou zoufale potřeba,“ řekl již dříve k tomuto tématu Jiří Kejval. Peníze se dostanou k mládeži přes jednotlivé sportovní svazy. První prostředky převede ČOV sportovcům ve třetím kvartálu letošního roku. V rámci ČVS bude vytvořen systém rozdělení těchto prostředků do klubů a oddílů. Vyúčtování prostředků nebude omezeno koncem kalendářního roku. O pravidlech a podmínkách distribuce finančních prostředků budou kluby a oddíly ČVS včas informovány. Více informací naleznete v nově vyšlém Olympijském zpravodaji či  zde.

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > MŠMT: Vládě předložíme dopracovaný Zákon o podpoře sportu