Přijď veslovat

13.6.2018

Od roku 2018 bude finanční podpora v projektu „Přijď veslovat“ rozdělována podle počtu závodníků v žákovských a dorosteneckých kategoriích startujících na oblastních přeborech a podzimním kontrolním testování v předchozím roce. Pro rozdělení finančních prostředků v roce 2018 jsou tedy rozhodující počty dětí z roku 2017.

V roce 2018 jsou sledováni závodníci narození v letech 2003 – 2007. Podle počtu těchto závodníků startujících na mistrovstvích oblastí, respektive na podzimním testování budou rozděleny finanční prostředky v programu „Přijď veslovat“ v roce 2019. Případné omluvenky závodníků, kteří ze zdravotních důvodů nemohli startovat na oblastním přeboru, můžete zasílat do 30.6. na e-mail .